Rejestr sprzedaży VAT Drukuj

Rejestr sprzedaży VAT to tabelaryczne zestawienie wszystkich dokumentów sprzedaży wystawionych przez przedsiębiorcę będącym podatnikiem VAT w danym okresie. Zawiera on numery dokumentów w kolejności ich wystawienia w określonej jednostce czasu, nazwę nabywcy, daty wystawienia dokumentów, a także kwoty sprzedaży i stawki podatku VAT.

Dokumenty zapisywane do rejestru wprowadzane są w wielu miejscach systemu. Tam też wykonywane są operacje zapisu do rejestru (albo natychmiast przy zarejestrowaniu bądź wystawieniu dokumentu, albo z opóźnieniem, w zależności od dokumentu). Wszystkie dokumenty zapisane do rejestru trafiają do niego w kolejności zapisu.

Aby uzyskać dostęp do rejestru sprzedaży VAT, należy uruchomić i zalogować się do aplikacji, w oknie głównym wybrać jeden z obszarów Sprzedaż lub Księgowość. W otwartym obszarze kliknąć obiekt Rejestr VAT i wybrać pozycję menu Przeglądaj rejestr sprzedaży VAT. Po wykonaniu tych operacji w oknie aplikacji otwarta zostanie nowa zakładka Rejestr sprzedaży VAT zawierająca kartotekę zaliczonych do rejestru w bieżącym miesiącu i roku obrotowym dokumentów sprzedaży.

nota Nota! Użytkownik może zmienić miesiąc oraz rok obrotowy rejestru. Pola te znajdują się nad tabelą zawierającą dokumenty sprzedaży zaliczone do rejestru.

rejestr sprzed_01

Wykaz funkcji kartoteki:

zamknij / Dane arrow Zamknij - umożliwia zamknięcie okna kartoteki.

odswiez / Widok arrow Odśwież - umożliwia odświeżenie widoku kartoteki.

filtruj / Widok arrow Filtruj - umożliwia filtrowanie kartoteki według zadanych parametrów.

otworz dok Operacje arrow Otwórz dokument  - umożliwia otwarcie okna modyfikacji dokumentu sprzedaży, np. faktury, korekty faktury, zaliczki, itd.

nota Nota! Użytkownik może otworzyć dokument skojarzony z daną pozycją rejestru VAT również poprzez kliknięcie myszą na numerze dokumentu.

vat7_16 / Operacje arrow Generuj VAT-7 - umożliwia uruchomienie operacji generowanie deklaracji VAT-7.

Raporty arrow Wydruk rejestru sprzedaży VAT - umożlwia uruchomienie generowania wydruku rejestrów sprzedaży VAT. Wywołanie tej operacji spowoduje otwarcie okna:

rej sprz_vat_parametry_wydruku

W oknie tym użytkownik musi określić następujące parametry wydruku:

  • Rok - określenie roku, za który ma zostać wydrukowany rejestr VAT.
  • Miesiąc  - określenie miesiąca, za który ma zostać wydrukowany rejestr VAT.
  • Typ dokumentuokreślenie typu dokumentu sprzedaży, za który ma zostać wydrukowany rejestr VAT.
  • Podsumy na typ dokumentuzaznaczenie checkboxa spowoduje wydrukowanie podsumy dla każdego typu dokumentu sprzedaży.
  • Tylko podsumy na typ dokumentu - zaznaczenie checkboxa spowoduje wydrukowanie tylko podsum dla każdego typu dokumentu sprzedaży.
  • Symbol stawki VAT - określenie, której stawki VAT ma dotyczyć wydruk rejestru.

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów i naciśnięciu przycisku Akceptuj wygenerowany i otwarty zostanie podgląd wydruku rejestru sprzedaży VAT za zadany okres.

wydruk rej_sprz_vat

powrot

Powiązane artykuły:

Interfejs użytkownika

Kartoteka

Generowanie deklaracji VAT-7